Peter Murgaš

Konateľ, AGAU PETRAM

dlhoročné skúsenosti v oblasti najvyššieho vedenia vo finančných spoločnostiach na Slovensku. Riaditeľ úspešných tímov, krajský riaditeľ poisťovne, zakladateľ a člen predstavenstva poisťovne, budovateľ, krízovný manažér. V rámci finančnictva na Slovensku nie je asi nič, čo by neprežil a nezažil.

Peter má dospelé deti a žije s jeho životnou partnerkou blízsko Bratislavy.