Pavol Kugler

Konateľ, AGAU PETRAM

mnohotvárne vedomosti v obchode ale aj v personálnych oblastiach v rôznych branžiach. Špecialista na personálne právo, personálny manažment a zastupovanie zamestnancov. Odborník v oblasti sieťového marketingu a tvorbe vzdelávacích programov pre interných aj externých spolupracovníkov.

Pavol žije s manželkou a s dvomi adoptovanými deťmi v Bratislave.