AGAU VITA – 6,15%* zaručený ročný zisk so zlatom

AGAU VITA – je produkt so zlatom so zaručeným ročným ziskom
6,15%* p.a.

Naša odpoveď na ochranu majetku každého – bez kompromisov – sú jediné reálne peniaze: zlato a striebro. Už takmer 5000 rokov drahé kovy slúžia ľuďom ako záruka i ochrana životných úspor. Žiadne krízy, kolapsy či politické prevraty nemali dopad na ich výsostné postavenie. Nezávisia od technológií, softwaru, sú prakticky nezničiteľné a najmä vzácne. Veď ich výskyt nemožno umelo a svojvoľne navyšovať.

Zlato je istota, striebro príležitosť.

AGAU VITA je kombinácia týchto dvoch magických materiálov. Už existujúce úspory vložíme do zlata, čím dokážeme zaručiť minimálny vývoj fix hodnoty na päť rokov vo výške 6,15% ročne v porovnaní s bankovým úrokom! Pravidelne sporiť však odporúčame do fyzického striebra. Jeho potenciál rastu ďaleko prevyšuje rast hodnoty zlata.

Táto zdravá kombinácia je základom zvládnutia finančnej nestability či hroziacich ekonomických kríz v budúcnosti. Kontaktujte nás na info@agaupetram.eu alebo napíšte:www.facebook.com/agaupetram.

*v porovnaní s bankovým úrokom pred zdanením

Leave Comment