100% zmlúv v strate!

Jeseň 2018 – analýza viac než 2000 historických, a do dnešného dňa stále platných zmlúv typu „Investičného životného poistenia“ medzinárodnej poisťovne pôsobiacej na území Slovenska a vybranej pre žiadne, respektíve nízke rizikové krytie, prišla s desivým výsledkom: Ani jediná zmluva nebola pre klienta výnosná.

Podľa štatistík, až 2,4 milióna Slovákov vlastní zmluvy tohoto typu. Patríte k nim i Vy? Máte záujem o zastavenie programovaného znehodnocovania Vašich peňazí? Začnite budovať svoj zlato-strieborný poklad miesto zbierania ročných výpisov, ktorých „výnosy“ ani len nedržíte v rukách.

Neverte viac šarlatánom a zabezpečte si Váš vlastný majetok spôsobom, ktorý funguje už 5000 rokov. Spôsobom, ktorý prečkal všetky krízy, vojny i pokroky v histórii ľudstva.

Pre viac informácií nás kontaktujte na info@agaupetram.eu

Leave Comment